RAI LAIA LUAKCHHUAK CHHAN LEH ENKAWL DAN

Hmânni chu nu pakhat, la naupang tak hi a lo kal a. A insawiselna chu lu nâ, khawsik leh luakchhuak a ni a, scrub typhus te a inringhlel a. A chanchin ka’n zawh chian deuh chuan pasal nei thar a lo ni a. A zun test turin ka hrilh a, a lo let leh chuan pregnancy test a positive a, nau a pai ţantir tihna a nih chu. 
Luakchhuak hi naupai ţantirhah a awm duh hle a, thla thum vel a awh tlangpui a. 
Luakchhuak hi naupai chhinchhiahna pakhat a ni a, naupai zawng zawng zaa sawmsarih (70%) vel hian an nei anga chhût a ni. 
Naupai ţantirhah hian hormone pakhat human chorionic gonadotropin (HCG) a insiam chhuak ve a. HCG insiam hun laia luak a lo chhuak ve avangin HCG hi a awm chhan ni-a hriat a ni a. 
Estrogen hormone level san avang a ni thei a. 
Pumpui ţha lo sa tan a awm thei a. Rilru hah vanga awm theia hriat a ni bawk a. 
A sap ţawngin morning sickness tih a ni. Hei vang hian zîng kârah chauh an luak a chhuak ţhin tihna a ni lo va, chhûnah leh tlaiah te pawh luak a chhuak thei tho a ni. Naupai laia luakchhuak hi natna a ni lo va, naute insiam tan a pawi hran lo a ni. 
Chaw ei tui lohna a thlen ve theih avangin a nasat chuan enkawl a ngai a. A tih ziaawmna damdawi a awm a, Goodmorn ang chi hi a ei theih a. 
In lamah pawh a inenkawl ve theih a. 
Eitur rim nâ leh luak ti chhuak thei ang chi insûm tur a ni a. 
Vawi khata chaw ei tlema ei zin a ţha a. 
Chaw ei laia tui in loh a ţha a, chaw ei kâr lakah a in mai theih a. Thil kan mawm leh hmuihmer ei tam loh a ţha a. 


Sawhthing ei leh nimbu tui in hian luakchhuak a ti ziaawm ve thei a. 
Taksa hahdam a pawimawh a, boruak thianghlim hîp luh tam a pawimawh a. 
Hyperemesis Graviderum: Hyperemesis Graviderum hi naupai laia luakchhuak nasa a ni a. Heti ang neite hi chuan thil ei an harsat em em a. Thil ei leh in a harsat avangin nuin a taksa mamawh (nutrients) a tlachham thei a, enkawl ngai a ni a. Molar pregnancy vangin luakchhuak nasa a awm thei a, enkawl ngai a ni bawk a. Molar pregnancy chungchang chu kan tarlan tawh kha. 
Vitamin B6, pyridoxine hian naupai laia luakchhuak a ti ziaawm thei a. Goodmorn damdawi hi vitamin B6 (pyridoxine) leh doxylamine inpawlh a ni a. 
Goodmorn plus-ah hian vitamin B9, folic acid a tel a. Folic acid hi nu naupai mamawh, a bik takin naupai ţantirh aţanga thla thum vel thlenga nuin a mamawh tak a ni a. Nuin folic acid a tlakchham chuan a pum chhunga naute thluak insiam leh ţhanlen a ti buai thei a. 
Hei hian naute thluak natna, neural tube defects a thlen thei a ni…Sources:whatsapp

Be the first to comment on "RAI LAIA LUAKCHHUAK CHHAN LEH ENKAWL DAN"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Share